Câu 1, câu 2, câu 3, câu 4 trang 17 sinh học lớp 8 - Câu 1. Phân biệt mô biểu bì và mô liên ... DeHocTot.com

Câu 1, câu 2, câu 3, câu 4 trang 17 sinh học lớp 8

Sinh học


Câu 1. Phân biệt mô biểu bì và mô liên kết về vị trí của chúng trong cơ thể và sự sắp xếp tế bào trong hai loại mô đó.
Câu 2. Cơ vân, cơ trơn, cơ tim có gì khác nhau về đặc điểm cấu tạo sự phân bố trong cơ thể và khả năng co dãn ?
Câu 3. Phân biệt 4 loại mô theo mẫu ở bảng sau :

Bảng 4: So sánh các loại mô

Câu 4. Em hãy xác định trên chiếc chân giò lợn có những loại mô nào.

Trả lời:

Câu 1: Đáp án:

Câu 2: Đáp án:

Câu 3: Đáp án:

Câu 4. Chân giò lợn gồm:
- Mô biểu bì (da) ;
- Mô liên kết: mô sụn, mô xương, mô sợi, mô máu .
- Mô cơ vân ;
- Mô thần kinh.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay