Câu 1, câu 2 trang 57 sgk sinh lớp 8 - ... DeHocTot.com

Câu 1, câu 2 trang 57 sgk sinh lớp 8

Sinh học


Câu 1. Hãy điền chú thích thay cho các số 1, 2, 3 để chỉ các thành phần cấu tạo của tim vào hình bên (sơ đồ cấu tạo trong của tim). 

Hình 17-4. Sơ đồ cấu tạo trong của tim

Câu 2: Điền vào bảng 17-2

Bảng 17-2. Hoạt động của các van trong sự vận chuyển máu

Trả lời:

Câu 1. Đáp án : 1. tĩnh mạch chủ trên ; 2. tâm nhĩ phải ; 3. van động mạch chủ ; 4. van nhĩ - thất ; 5. tĩnh mạch chủ dưới ; 6. động mạch chủ ; 7. động mạch phổi ; 8. tĩnh mạch phổi ; 9. tâm nhĩ trái ; 10. tâm thất trái ; 11. vách liên thất.

Câu 2:de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay