Câu 1 trang 192 sgk sinh lớp 8 - Câu 1. Chọn thuật ngữ thích hợp ở cộ... DeHocTot.com

Câu 1 trang 192 sgk sinh lớp 8

Sinh học


Câu 1. Chọn thuật ngữ thích hợp ở cột A để điền vào chỗ trống ở cột B (chỉ ghi rõ số thứ tự tương ứng với thuật ngữ đã chọn) ở bảng sau :

Bảng 61. Cấu tạo và chức năng của các bộ phận trong cơ quan sinh dục nữ

Trả lời:

Câu 1. Đáp án : 1.h ; 2. i ;3. c ; 4. g ; 5. d ; 6. b ; 7. k và e.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay