Câu hỏi 1 trang 154 SGK Sinh học 8 - Trình bày sự giống và khác nhau về mặt... DeHocTot.com

Câu hỏi 1 trang 154 SGK Sinh học 8

Sinh học


Trình bày sự giống và khác nhau về mặt cấu trúc và chức năng giữa hai phân hệ giao cảm và đối cảm trong hệ thần kinh sinh dưỡng

Hai hệ có tác dụng đối lập nhau giuos điều hòa hoạt động của các cơ quan trong cơ thểde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay