Câu hỏi 2 trang 101 SGK Sinh học 8 - Hệ tuần hoàn có vai trò gì trong sự trao... DeHocTot.com

Câu hỏi 2 trang 101 SGK Sinh học 8

Sinh học


Hệ tuần hoàn có vai trò gì trong sự trao đổi chất ở tế bào?

Vận chuyển dinh dưỡng và khí O2 đến tế bào và vận chuyển các chất thải và khí CO2 từ tế bào đến các cơ quan bài tiết.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay