Câu hỏi ôn tập học kỳ II trang 207 sgk sinh lớp 8 - Câu hỏi: Hãy điền vào bảng 66-1 đến b... DeHocTot.com

Câu hỏi ôn tập học kỳ II trang 207 sgk sinh lớp 8

Sinh học


Câu hỏi: Hãy điền vào bảng 66-1 đến bảng 66-8 những sản phẩm của các cơ quan bài tiết tương ứng:

Trả lời:

Bảng 6-1. Các cơ quan bài tiết

Bảng 66-2. Quá trình tạo thành nước tiểu của thận

Bảng 66-3. Cấu tạo và chức năng của da

Bảng 66-4. Cấu tạo và chức năng của các bộ phận thần kinh

Bảng 66-5. Hệ thần kinh sinh dưỡng

Bảng 66-6. Các cơ quan phân tích quan trọng

Bảng 66-7. Chức năng của các thành phần cấu tạo mắt và tai

Bảng 66-8. Tuyến nội tiếtde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay