Chọn từ thích hợp dưới đây điền vào chỗ trống. - Chọn từ thích hợp dưới đây điền và... DeHocTot.com

Chọn từ thích hợp dưới đây điền vào chỗ trống.

Sinh học


Chọn từ thích hợp dưới đây điền vào chỗ trống:

- Huyết tương                         - Bạch cầu

- Hồng cầu                              - Tiểu cầu

Máu gồm ............ và các tế bào máu.

Các tế bào máu gồm ............... bạch cầu và ....................

Trả lời

- Máu gồm huyết tương và các tế bào máu.

- Các tế bào máu gồm hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay