Đánh dấu chiều mũi tên để phản ánh mối quan hệ cho và nhận giữa các nhóm máu. - Đánh dấu chiều mũi tên để phản ánh m... DeHocTot.com

Đánh dấu chiều mũi tên để phản ánh mối quan hệ cho và nhận giữa các nhóm máu.

Sinh học


Đánh dấu chiều mũi tên để phản ánh mối quan hệ cho và nhận giữa các nhóm máu để không gây kết dính hồng cầu trong sơ đồ sau.

Trả lời

 de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay