Đánh dấu ✓ vào ô trống tại câu đó. - Em hãy xác định những đặc điểm nào d... DeHocTot.com

Đánh dấu ✓ vào ô trống tại câu đó.

Sinh học


Em hãy xác định những đặc điểm nào dưới đây chỉ có ở người, không có ở động vật và đánh dấu ✓ vào ô trống tại câu đó.

… - Đi bằng 2 chân  

… - Sự phân hoá của bộ xương phù hợp với chức năng lao động bằng tay và đi bằng 2 chân

… - Nhờ lao động có mục đích nên bớt lệ thuộc vào thiên nhiên

… - Răng phân hoá thành răng cửa, răng nanh, răng hàm

… - Có tiếng nói, chữ viết, có tư duy trừu tượng và hình thành ý thức

… - Phần thân của cơ thể có 2 khoang là khoang ngực và khoang bụng, ngăn cách nhau bởi cơ hoành

… - Biết dùng lửa để nấu chín thức ăn

… - Não phát triển, sọ lớn hơn mặt

Trả lời

… - Đi bằng 2 chân  

✓ - Sự phân hoá của bộ xương phù hợp với chức năng lao động bằng tay và đi bằng 2 chân

✓ - Nhờ lao động có mục đích nên bớt lệ thuộc vào thiên nhiên

… - Răng phân hoá thành răng cửa, răng nanh, răng hàm

✓ - Có tiếng nói, chữ viết, có tư duy trừu tượng và hình thành ý thức

… - Phần thân của cơ thể có 2 khoang là khoang ngực và khoang bụng, ngăn cách nhau bởi cơ hoành

✓ - Biết dùng lửa để nấu chín thức ăn

✓ - Não phát triển, sọ lớn hơn mặtde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay