Dự đoán xem ở ruột non có thể diễn ra các hoạt động tiêu hoá nào. - Căn cứ vào các thông tin trên, dự đoán ... DeHocTot.com

Dự đoán xem ở ruột non có thể diễn ra các hoạt động tiêu hoá nào.

Sinh học


Căn cứ vào các thông tin trên, dự đoán xem ở ruột non có thể diễn ra các hoạt động tiêu hoá nào?

Trả lời

Đặc điểm của ruột non làm cơ sở dự đoán

Các hoạt động tiêu hóa dự doán

- Thành ruột có cấu tạo mỏng hơn dạ dày, chỉ gồm cơ dọc và cơ vòng.

- Tá tràng có ống dẫn chung dịch mật và dịch tụy đổ vào.

- Ở lớp niêm mạc của ruột non (sau đoạn tá tràng) cũng chứa nhiều tuyến ruột tiết ra dịch ruột và các tế bào tiết chất nhầy.

- Trong dịch tụy, dịch ruột có đủ các loại enzyme xúc tác các phản ứng phân cắt các loại phân tử của thức ăn. Trong dịch mật có các muối mật và muối kiềm cũng tham gia tiêu hóa thức ăn.

- Biến đổi lý học ít hơn

- Biến đổi hóa học là chủ yếu.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay