Dựa vào các thông tin của bài, xây dựng bảng 50. - Dựa vào các thông tin của bài, xây dựng... DeHocTot.com

Dựa vào các thông tin của bài, xây dựng bảng 50.

Sinh học


Dựa vào các thông tin của bài, xây dựng bảng 50.

Bảng 50. Các tật mắt, nguyên nhân và cách khắc phục.

Các tật của mắt

Nguyên nhân

Cách khắc phục

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Các tật của mắt

Nguyên nhân

Cách khắc phục

Cận thị

-  Bẩm sinh: cầu mắt dài.

- Do không giữ được khoảng cách đúng khi đọc sách (đọc quá gần)

Đeo kính cận (Kính mặt lõm)

Viễn thị

- Bẩm sinh: cầu mắt ngắn

-  Do thuỷ tinh thể bị lão hoá (già) mất khả năng điều tiết.

Đeo kính viễn (Kính mặt lồi)   Đeo kính viễn (Kính mặt lồi)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay