Hãy chọn các số tương ứng với các vùng chức năng để điền vào chỗ trống. - Dựa vào các thông tin trên, đối chiếu v... DeHocTot.com

Hãy chọn các số tương ứng với các vùng chức năng để điền vào chỗ trống.

Sinh học


Dựa vào các thông tin trên, đối chiếu với hình 47- 4 , hãy chọn các số tương ứng với các vùng chức năng để điền vào chỗ trống:

a) Vùng cảm giác

b) Vùng vận động

c) Vùng hiểu tiếng nói

d) Vùng hiểu chữ viết

e) Vùng vận động ngôn ngữ (nói và viết)

g) Vùng vị giác

h) Vùng thính giác

i) Vùng thị giác

Trả lời

a 3;    b 4;     c 6;     d 7;    g 8;     h 12;     i 1.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay