Hãy chọn từ thích hợp trong khung và điền vào chỗ trống. - ... DeHocTot.com

Hãy chọn từ thích hợp trong khung và điền vào chỗ trống.

Sinh học


Hãy chọn từ thích hợp trong khung và điền vào chỗ trống trong các câu sau:

- Khi cơ .......... tạo ra một lực.

- Cầu thủ đá bóng tác động một .................vào một bóng.

 - Kéo gầu nước, tay ta tác động một .....................vào gầu nước.

Lực kéo, lực hút, lực đáy, co, dãn

Trả lời

- Khi cơ co tạo ra một lực.

- Cầu thủ đá bóng tác động một lực đẩy vào quả bóng.

- Kéo gầu nước tay ta tác động một lực kéo vào gầu nước.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay