Hãy đánh dấu ✓ vào các câu đúng. - Hãy đánh dấu ü vào các câu đúng trong n... DeHocTot.com

Hãy đánh dấu ✓ vào các câu đúng.

Sinh học


Hãy đánh dấu ü vào các câu đúng trong những câu dưới đây:

… - Vitamin có nhiều ở thịt, rau, quả tươi.

… - Vitamin cung cấp cho cơ thổ một nguồn năng lượng.

… - Vitamin là hợp chất hữu cơ có trong thức ăn với một liều lượng nhỏ, nhưng cần thiết cho sự sống.

… - Vitamin là một loại muối đặc biệt làm cho thức ăn ngon hơn.

… - Vitamin là thành phần cấu trúc của nhiều enzim tham gia các phản ứng chuyển hoá nâng lượng của cơ thể.

… - Cơ thể người và động vật không thể tổng hợp được vitamin mà phải lấy từ thức ăn.

Trả lời

✓ - Vitamin có nhiều ở thịt, rau, quả tươi.

… - Vitamin cung cấp cho cơ thổ một nguồn năng lượng.

✓ - Vitamin là hợp chất hữu cơ có trong thức ăn với một liều lượng nhỏ, nhưng cần thiết cho sự sống.

… - Vitamin là một loại muối đặc biệt làm cho thức ăn ngon hơn.

✓ - Vitamin là thành phần cấu trúc của nhiều enzim tham gia các phản ứng chuyển hoá nâng lượng của cơ thể.

✓ - Cơ thể người và động vật không thể tổng hợp được vitamin mà phải lấy từ thức ăn.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay