Hãy điền nội dụng phù hợp vào bảng 35 -1. - Hãy điền nội dụng phù hợp vào bảng 3... DeHocTot.com

Hãy điền nội dụng phù hợp vào bảng 35 -1.

Sinh học


Hãy điền nội dụng phù hợp vào bảng 35 -1

Cấp độ tổ chức

Đặc điểm đặc trưng

Cấu tạo

Vai trò

Tế bào

 

 

 

 

Cơ quan

 

 

Hệ cơ quan

 

 

Trả lời

Cấp độ tổ chức

Đặc điểm đặc trưng

Cấu tạo

Vai trò

Tế bào

Gồm:

- Màng

- Chất tế bào với các bào quan chủ yếu (ti thể, lưới nội chất, bộ máy Gôn gi, trung thể)

- Nhân

Là đơn vị cấu tạo và chức năng của cơ thể

Tập hợp các tế bào chuyên hóa có cấu trúc giống nhau

Tham gia cấu tạo nên các cơ quan

Cơ quan

Được cấu tạo nên bởi các mô khác nhau.

Tham gia cấu tạo và thực hiện chức năng nhất định của hệ cơ quan

Hệ cơ quan

Gồm các cơ quan có mối liên hệ về chức năng

Thực hiện một chức năng nhất đinh của cơ thể.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay