Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 35 -4. - Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 35 ... DeHocTot.com

Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 35 -4.

Sinh học


Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 35 -4.

Các giai  đoạn chủ yếu trong hô hấp

Cơ chế

Vai trò

Riêng

Chung

Thở

 

 

 

Trao đổi khí ở phổi

 

 

Trao đổi khí ở tế bào

 

 

Trả lời

Các giai  đoạn chủ yếu trong hô hấp

Cơ chế

Vai trò

Riêng

Chung

Thở

Hoạt động phối hợp của lồng ngực và các cơ quan hô hấp

Giúp không khí trong phổi thường xuyên được đổi mới

Cung cấp oxi trong tế bào của cơ thể và thải cacbonic ra khỏi cơ thể

Trao đổi khí ở phổi

Các khí (CO2; O2) khuếch tán từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp

Gồm sự khuếch tán của oxi từ không khí ở phế nang vào máu và của CO2 từ máu  vào không khí ở phế nang

Tăng nồng độ oxi và giảm nồng độ cacbonic trong máu

Trao đổi khí ở tế bào

Các khí (CO2 ; O2) khuếch tán từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp

Gồm sự khuếch tán của oxi từ máu vào tế bào và của CO2 từ tế bào vào máu

Cung cấp oxi cho tế bào và nhận cacbonic do tế bào thải rade-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay