Hãy hoàn chỉnh đoạn thông báo sau bằng cách điền các từ và cụm từ . - Dựa vào hình 43 - 2, hãy hoàn chỉnh đoạ... DeHocTot.com

Hãy hoàn chỉnh đoạn thông báo sau bằng cách điền các từ và cụm từ .

Sinh học


Dựa vào hình 43 - 2, hãy hoàn chỉnh đoạn thông báo sau bằng cách điền các từ và cụm từ não, tuỷ sống, bó sợi cảm giác và bó sợi vận động vào chỗ thích hợp.

Hệ thần kinh gồm bộ phận trung ương và bộ phận ngoại biên.

- Bộ phận trung ương có não và tuỷ sống được bảo vệ trong các khoang xương và màng não tuỷ: Hộp sọ chứa .................. ;................ nằm trong ống xương sống.

- Nằm ngoài cùng trung ương thần kinh là bộ phận ngoại biên, có các dây thần kinh do các ............... và ................ tạo nên. Thuộc bộ phận ngoại biên còn có các hạch thần kinh.

- Hệ thần kinh vận động (cơ xương) liên quan đến hoạt động của các cơ vân là hoạt động có ý thức.

- Hệ thần kinh sinh dưỡng điều hoà hoạt động của các cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản. Đó là những hoạt động không có ý thức.

Trả lời

Hệ thần kinh gồm bộ phận trung ương và bộ phận ngoại biên.

- Bộ phận trung ương có não và tuỷ sống được bảo vệ trong các khoang xương và màng não tuỷ: Hộp sọ chứa não; tuỷ sống nằm trong ống xương sống.

- Nằm ngoài cùng trung ương thần kinh là bộ phận ngoại biên, có các dây thần kinh do các bó sợi cảm giácbó sợi vận động tạo nên. Thuộc bộ phận ngoại biên còn có các hạch thần kinh. 

- Hệ thần kinh vận động (cơ xương) liên quan đến hoạt động của các cơ vân là hoạt động có ý thức.

- Hệ thần kinh sinh dưỡng điều hoà hoạt động của các cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản. Đó là những hoạt động không có ý thức. Nơron là đơn vị cấu tạo nên hệ thần kinh.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay