Hãy kể tên các tuyến mà em đã biết và cho biết chúng thuộc loại tuyến nào. - - Tìm hiểu đường đi của các sản phẩ... DeHocTot.com

Hãy kể tên các tuyến mà em đã biết và cho biết chúng thuộc loại tuyến nào.

Sinh học


- Tìm hiểu đường đi của các sản phẩm tiết trên hình 55 - 1, 55 - 2 và nêu rõ sự khác biệt giữa tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết.

- Hãy kể tên các tuyến mà em đã biết và cho biết chúng thuộc loại tuyến nào?

Trả lời

* So sánh tuyến ngoại tiết và tuyến nội tiết

- Giống nhau: Các tế bào tuyến đều tạo ra các sản phẩm tiết.

- Khác nhau:

+ Sản phẩm của tuyến nội tiết ngấm thẳng vào máu.

+ Sản phẩm của tuyến ngoại tiết tập trung đổ vào ống dẫn để đổ ra ngoài.

* Kể tên các tuyến

- Tuyến ngoại tiết: tuyến nước bọt, tuyến lệ, tuyến bã….

- Tuyến nội tiết: tuyến yên, tuyến giáp, tuyến tụy, tinh hoàn, buồng trứng (vừa là tuyến nội tiết, vừa lài tuyến ngoại tiết) tuyến thượng thận….de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay