Hãy nhớ lại kiến thức đã học để hoàn thành bảng 66-2 - Trang 207 - Hãy nhớ lại kiến thức đã học để ho... DeHocTot.com

Hãy nhớ lại kiến thức đã học để hoàn thành bảng 66-2 - Trang 207

Sinh học


Hãy nhớ lại kiến thức đã học để hoàn thành bảng 66-2

Bảng 66 -2. Quá trình tạo nước tiểu của thận 

Các giai đoạn chủ yếu trong quá trình tạo thành nước tiểu

Bộ phận thực hiện

Kết quả

Thành phần các chất

Lọc

Cầu thận

 

 

Hấp thụ lại

Ống thận

 

 

Bài tiết tiếp

Ống thận

 

 

Trả lời

Các giai đoạn chủ yếu trong quá trình tạo thành nước tiểu

Bộ phận thực hiện

Kết quả

Thành phần các chất

Lọc

Cầu thận

Nước tiểu đầu

Nước tiểu đầu  loãng: 

- Ít cặn bã, chất  độc 

- Còn nhiều chất  dinh dưỡng

 

Hấp thụ lại

Ống thận

Nước tiểu chính  thức

Nước tiểu đậm đặc  các chất tan:

 - Hầu như không  còn chất dinh  dưỡng. 

- Nhiều cặn bã và  chất độcde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay