Hãy trình bày khái quát cấu tạo của tuyến trên thận. - Dựa vào hình 57-2, hãy trình bày khái quá... DeHocTot.com

Hãy trình bày khái quát cấu tạo của tuyến trên thận.

Sinh học


Dựa vào hình 57-2, hãy trình bày khái quát cấu tạo của tuyến trên thận.

Trả lời

Tuyến trên thận gồm có phần vỏ và phần tủy.

- Phần vỏ gồm 3 lớp: lớp cầu, lớp sợi và lớp lưới

+ Lớp ngoài (lớp cầu) tiết hormone điều hòa các muối natri, kali trong máu

+ Lớp giữa (lớp sợi) tiết hormone điều hòa đường huyết (tạo glucose từ protein và lipit)

+ Lớp trong (lớp lưới) tiết các hormona điều hòa sinh dục nam, gây những biến đổi đặc tính sinh dục ở nam.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay