Hãy trình bày tóm tắt quá trình điểu hoà đường huyết giữ được mức ổn định. - Dựa vào các thông tin trên, hãy trình bày... DeHocTot.com

Hãy trình bày tóm tắt quá trình điểu hoà đường huyết giữ được mức ổn định.

Sinh học


Dựa vào các thông tin trên, hãy trình bày tóm tắt quá trình điểu hoà đường huyết giữ được mức ổn định.

Trả lời

- Khi tỉ lệ đường trong máu tăng cao hơn 0,12% sẽ kích thích tế bào β trong đảo tụy tiết insulin chuyển glucose thừa trong máu thành glycogen dự trữ

- Khi tỉ lệ đường trong máu giảm so với mức bình thường sẽ kích thích tế bào α của đảo tụy tết glucagon biến glycogen tành glucose để tỷ lệ đường trong máu trở lại bình thường.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay