Lớp động vật nào trong ngành Động vật có xương sống có vị trí tiến hóa cao nhất? - Trong chương trình Sinh học lớp 7, các em ... DeHocTot.com

Lớp động vật nào trong ngành Động vật có xương sống có vị trí tiến hóa cao nhất?

Sinh học


Trong chương trình Sinh học lớp 7, các em đã học các ngành động vật nào?

Lớp động vật nào trong ngành Động vật có xương sống có vị trí tiến hóa cao nhất?

Trả lời

Các ngành động vật đã học trong chương trình sinh học 7

1. Ngành động vật Nguyên Sinh

2. Ngành Ruột khoang

3.  Ngành Giun dẹp

4.  Ngành Giun tròn

5. Ngành Giun đốt

6. Ngành Thân mềm

7. Ngành Chân khớp

8. Ngành động vật có xương sống

- Các lớp cá

- Lớp Lưỡng cư

- Lớp Bò sát

- Lớp chim

- Lớp thú

Lớp thú có vị trí tiến hóa cao nhất.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay