Lý thuyết bài sự điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết - I. Điều hòa hoạt động của các tuyến ... DeHocTot.com

Lý thuyết bài sự điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết

Sinh học


I. Điều hòa hoạt động của các tuyến nội tiết

Các tuyến nội tiết không chỉ chịu sự điều khiển của các hoocmôn tuyến yên mà ngược lại, hoạt động của tuyến yên đã được tăng cường hay kim hãm cũng bị sự chi phối của hoocmôn do các tuyến này tiết ra. Đó là cơ chế tự điều hòa của các tuyến nội tiết nhờ các thông tin ngược (hình 59-1 và 59-2). 

                    

Hình 59-1. Điều hòa hoạt động của tuyến giáp  Hình 59-2. Điều hòa hoạt động của vỏ                                                                                                 tuyến trên thận

II. Sự phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết

Sự phối hợp hoạt động của các tế bào a và b của đảo tụy trong tuyến tụy khi lượng đường trong máu giảm hay tăng chính là để giữ cho nồng độ đường trong máu được ổn định.
Khi lượng đường trong máu giảm sau các hoạt động mạnh hoặc đói kéo dài, không chỉ các tế bào a của đảo tụy hoạt động tiết glucagôn mà còn có sự phối hợp hoạt động của cả 2 tuyến trên thận. Tuyến này tiết cooctizôn để góp phần vào sự chuyển hóa lipit và prôtêin làm tăng đường huyết (hình 59-3).

Hình 59-3. Sự phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết (khi đường huyết giảm)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay