Lý thuyết bài tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa - I - Thức ăn và sự tiêu hóaTừ xa xưa, co... DeHocTot.com

Lý thuyết bài tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa

Sinh học


I - Thức ăn và sự tiêu hóa
Từ xa xưa, con người đã hiểu rằng :
- Ăn uống cũng cần như thở.
- Người ta có thể nhịn ăn (vài tuần) lâu hơn nhịn thở (3 phút), nhưng không thể không ăn mà sống được.
Thức ăn dù đã được nấu nướng, chế biến cũng vẫn còn rát "thô" so với tiêu chuẩn hấp thụ của cơ thể người. Bởi vậy cần phải có hoạt động tiêu hóa(hình 24-1-2).

Hình 24-1. Sơ đồ khái quát về thức ăn và các hoạt động chủ yếu của quá trình tiêu hóa

Hình 24-2. Sơ đồ khái quát về các hoạt động của quá trình tiêu hóa

II. Các cơ quan tiêu hóa (hình 24-3)

Hình 24-3. Sơ đồ các cơ quan trong hệ tiêu hóa của cơ thể ngườide-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay