Máu (gồm huyết tương và các tế bào máu) thuộc loại mô gì. - Máu (gồm huyết tương và các tế bào má... DeHocTot.com

Máu (gồm huyết tương và các tế bào máu) thuộc loại mô gì.

Sinh học


Máu (gồm huyết tương và các tế bào máu) thuộc loại mô gì? Vì sao máu được xếp vào loại mô đó?

Trả lời

- Máu gồm tế bào máu và huyết tương và là mô liên kết

- Máu là mô liên kết là vì: các tế bào máu nằm rải rác trong huyết tương.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay