Qua hình 3 - 2, em hãy cho biết chức năng của tế bào trong cơ thể. - Qua hình 3 - 2, em hãy cho biết chức năng c... DeHocTot.com

Qua hình 3 - 2, em hãy cho biết chức năng của tế bào trong cơ thể.

Sinh học


Qua hình 3 - 2, em hãy cho biết chức năng của tế bào trong cơ thể là gì?

 

Trả lời

Chức năng của tế bào là thực hiện trao đổi chất và năng lượng, cung cấp năng lượng cho mọi hoạt động của cơ thể sống.

Sự phân chia của tế bào giúp cơ thể lớn lên và sinh sản

Cảm ứng giúp cơ thể phản ứng với kích thích từ môi trường bên ngoài

Như vậy, mọi hoạt động sống của cơ thể là tổng hợp các hoạt động sống của tế bào.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay