Quan sát hình 3 - 1, hãy trình bày cấu tạo một tế bào điển hình. - ... DeHocTot.com

Quan sát hình 3 - 1, hãy trình bày cấu tạo một tế bào điển hình.

Sinh học


Quan sát hình 3 - 1, hãy trình bày cấu tạo một tế bào điển hình.

Trả lời

Một tế bào điển hình gồm:

- Màng sinh chất

- Chất tế bào:

+ Ti thể

+ Ribôxôm

+ Lưới nội chất

+ Bộ máy Gôngi

+ Trung thể

- Nhân:

+ Nhiễm sắc thể

+ Nhân conde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay