Quan sát hình 7-4, trả lời câu hỏi. - Quan sát hình 7-4, trả lời câu hỏi:- Dự... DeHocTot.com

Quan sát hình 7-4, trả lời câu hỏi.

Sinh học


Quan sát hình 7-4, trả lời câu hỏi:

- Dựa vào cấu tạo khớp dầu gối hãy mô tả một khớp động.

- Khả năng cử động của khớp động và khớp bán động khác nhau như thế nào? Vì sao có sự khác nhau đó?

- Nêu đặc điểm của khớp bất động.

Trả lời

- Khớp động là khớp cử động rất dễ dàng nhờ 2 đầu khớp có sụn đầu khớp nằm trong một bao có chứa dịch (bao hoạt dịch)

- Khả năng hoạt động của khớp động và khớp bán động là khác nhau:

+ Khớp động là khớp cử động dễ dàng

+ Khớp bán động là khớp cử động bị hạn chế.

Sự khác nhau về khả năng cử động của 2 loại khớp trên là do cấu tạo của khớp bán động có thêm 1 đĩa sụn để hạn chế cử động của khớp

- Đặc điểm của khớp bán động là loại khớp cố định không cử động được.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay