Quan sát hình 8 -5 hãy cho biết vai trò của sụn tăng trưởng. - Quan sát hình 8 -5 hãy cho biết vai trò củ... DeHocTot.com

Quan sát hình 8 -5 hãy cho biết vai trò của sụn tăng trưởng.

Sinh học


Quan sát hình 8 -5 hãy cho biết vai trò của sụn tăng trưởng.

Trả lời

Các tế bào ở sụn tăng trưởng phân chia và hoá xương làm xương dài ra.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay