Quan sát hình 9 -4, em hãy cho biết sự co cơ có tác dụng gì. - Quan sát hình 9 -4, em hãy cho biết sự co c... DeHocTot.com

Quan sát hình 9 -4, em hãy cho biết sự co cơ có tác dụng gì.

Sinh học


Quan sát hình 9 -4, em hãy cho biết sự co cơ có tác dụng gì?

- Thử phân tích sự phối hợp hoạt động co, dãn giữa hai đầu (cơ gấp) và cơ ba đầu (cơ duỗi) ở cánh tay.

Trả lời

- Sự co cơ giúp xương cử động được.

- Cơ 2 đầu là cơ gấp phía trước xương cánh tay, khi cơ này quay kéo xương trụ và xương quay lên làm tay co lại, đồng thời  cơ ba đầu ở phía sau xương cánh tay dãn ra.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay