Quan sát và liệt kê các cơ quan tiêu hoá ở hình 24-3 vào các cột tương ứng ở bảng 24 . - Quan sát và liệt kê các cơ quan tiêu hoá ... DeHocTot.com

Quan sát và liệt kê các cơ quan tiêu hoá ở hình 24-3 vào các cột tương ứng ở bảng 24 .

Sinh học


Quan sát và liệt kê các cơ quan tiêu hoá ở hình 24-3 vào các cột tương ứng ở bảng 24

Trả lời:

Các cơ quan trong ống tiêu hóa

Các tuyến tiêu hóa

Khoang miệng (răng, lưỡi)

Họng (hầu)

Thực quản

Dạ dày

Tá tràng

Ruột non

Ruột già, ruột thừa

Ruột thẳng

Hậu môn

Các tuyến nước bọt

Các tuyến vị (dạ dày)

Tuyến gan (tiết dịch mật)

Tuyến tụy (tiết dịch tụy)

Các tuyến ruộtde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay