So sánh cấu tạo và chức năng của hệ thần kinh vận động với hệ thần kinh sinh dưỡng - Trang 208 - So sánh cấu tạo và chức năng của hệ t... DeHocTot.com

So sánh cấu tạo và chức năng của hệ thần kinh vận động với hệ thần kinh sinh dưỡng - Trang 208

Sinh học


So sánh cấu tạo và chức năng của hệ thần kinh vận động với hệ thần kinh sinh dưỡng bằng cách hoàn thành bảng 66 -5.

Bảng 66-5. Hệ thần kinh sinh dưỡng

 

Cấu tạo

Chức năng

Bộ phận trung ương

Bộ phận ngoại biên

Hệ thần kinh vận động

Não

Tủy sống

 

 

Hệ thần kinh sinh dưỡng

Giao cảm

Sừng bên tủy sống

 

 

Đối giao cảm

Trụ não

Đoạn cùng tủy

 

 

Trả lời

 

Cấu tạo

Chức năng

Bộ phận trung ương

Bộ phận ngoại biên

Hệ thần kinh vận động

Não

Tủy sống

Dây thần kinh não

Dây thần kinh tủy

Điều khiển hoạt động của hệ cơ, xương

Hệ thần kinh sinh dưỡng

Giao cảm

Sừng bên tủy sống

Sơi trước hạch (ngắn) hạch giao cảm

Sợi sau hạch (dài)

Có tác dụng đối lập trong điều khiển hoạt động của các cơ quan sinh dưỡng

Đối giao cảm

Trụ não

Đoạn cùng tủy

Sợi trước hạch (dài) hạch giao cảm

Sợi sau hạch (ngắn)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay