So sánh cấu tạo và chức năng của trụ não với tuỷ sống để hoàn chỉnh bảng 46. - So sánh cấu tạo và chức năng của trụ ... DeHocTot.com

So sánh cấu tạo và chức năng của trụ não với tuỷ sống để hoàn chỉnh bảng 46.

Sinh học


So sánh cấu tạo và chức năng của trụ não với tuỷ sống để hoàn chỉnh bảng 46

Bảng 46. Vị trí, chức năng của tuỷ sống và trụ não.

 

Tủy sống

Trụ não

Vị trí

Chức năng

Vị trí

Chức năng

Bộ phận trung ương

Chất xám

 

 

 

 

Chất trắng

 

 

 

 

Bộ phận ngoại biên

 

 

 

 

Trả lời

 

Tủy sống

Trụ não

Vị trí

Chức năng

Vị trí

Chức năng

Bộ phận trung ương

Chất xám

Ở giữa hành tủy

Là căn cứ thần kinh (trung khu)

Thành phần các nhân xám

Căn cứ thần  kinh

Chất trắng

Bao quanh chất xám

Dẫn truyền dọc

Bao phía ngoài các nhân xám

Dẫn truyền và nối hai bán cầu tiểu não

Bộ phận ngoại biên

Dây thần kinh pha (31 đôi)

3 loại: cảm giác, dây vận động, dây pha (12 đôi)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay