So sánh cung phản xạ sinh dưỡng với cung phản xạ vận động. - Quan sát kĩ hình 48 - 1 và 48 - 2 cùng các c... DeHocTot.com

So sánh cung phản xạ sinh dưỡng với cung phản xạ vận động.

Sinh học


Quan sát kĩ hình 48 - 1 và 48 - 2 cùng các chú thích trên hình rồi trả lời các câu hỏi sau:

- Trung khu cua các phản xạ vận động và phản xạ sinh dưỡng nằm ở đâu?

- So sánh cung phản xạ sinh dưỡng với cung phản xạ vận động.

Trả lời

- Trung khu (bộ phận trung ương) của các phản xạ vận động và sinh dưỡng đều nằm trong chất xám, nhưng trung khu của phản xạ sinh dưỡng đều nằm trong chất xám, nhưng trung khu của phản xạ sinh dưỡng nằm trong sừng bên của tủy sống và trụ não.

- So sánh cung phản xạ vận động và cung phản xạ sinh dưỡng

 

Cung phản xạ vận động

Cung phản xạ sinh dưỡng

Trung khu

Nằm trong chất xám

Nằm trong chất xám ở sừng bên của tủy sống và trụ não.

Đường hướng tâm

Gồm 1 nơron liên hệ với trung khu ở sung sau chất xám

Gồn một nơron liên hệ với trung khu ở sừng sau chất xám

Đường li tâm

Chỉ có 1 nơ ron chậy thẳng từ sung trước chất xám tới cơ quan đáp ứng.

Gồm 2nơ ron tiếp giáp nhau trong các hạch thần kinh sinh dưỡng

Sơ đồ cung phản xạ vận động:de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay