Thức ăn xuống tới ruột non còn chịu sự biến đổi lí học nữa không. - - Thức ăn xuống tới ruột non còn chịu ... DeHocTot.com

Thức ăn xuống tới ruột non còn chịu sự biến đổi lí học nữa không.

Sinh học


- Thức ăn xuống tới ruột non còn chịu sự biến đổi lí học nữa không? Nếu có thì biểu hiện như thế nào?

- Sự biến đổi hoá học ở ruột non được thực hiện đổi với những loại chất nào trong thức ăn? Biểu hiện như thế nào?

- Vai trò của lớp cơ trong thành ruột non là gì?

Trả lời

* Thức ăn xuống tới ruột non vẫn còn chịu sự biến đổi lí học. Những biểu hiện của sự biến dổi lí học các thức ăn ở ruột non:

- Thức ăn được hoà loãng và trộn đều với các dịch tiêu hoá (dịch mật, dịch tuy, dịch ruột).

- Các khối lipit được các muối mật len lỏi vào và tách chúng thành những giọt lipit nhỏ biệt lập với nhau, tạo dạng nhũ tương hoá.

* Hoạt động nhu động của ruột, nhũ tương hoá lipit nhờ dịch mật do gan tiết nhờ các lớp cơ của ruột non và tuyến gan có tác dụng trộn đều thức ăn với các dịch tiêu hoá, các phân tử muối mật tách lipit thành những giọt nhỏ (giọt nhũ tương).

* Vai trò của lớp cơ trên thành ruột non:

- Nhào trộn thức ăn cho ngấm đều dịch tiêu hoá.

- Tạo lực đẩy thức ăn dần xuống các phần tiếp theo của ruột. de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay