Tìm hiểu hình 46 - 1 để hoàn chỉnh thông tin . - Tìm hiểu hình 46 - 1 để hoàn chỉnh thôn... DeHocTot.com

Tìm hiểu hình 46 - 1 để hoàn chỉnh thông tin .

Sinh học


Tìm hiểu hình 46 - 1 để hoàn chỉnh thông tin dưới đây:

Trụ não tiếp liền với tuỷ sống. Nằm giữa trụ não và đại não là ............ Trụ não gồm ................ và ................. Não giữa gồm ................. ở mặt trước và .................. ở mặt sau. Phía sau trụ não là ..................

Trả lời

Trụ não tiếp liền với tuỷ sống. Nằm giữa trụ não và đại não là não trung gian. Trụ não gổm hành não, cầu não não giữa. Não giữa gồm cuống não ở mặt trước và củ não sinh tư ở mặt sau.

Phía sau trụ não là tiểu não.




de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay