Trình bày điểm khác nhau giữa phân hệ giao cảm và đối giao cảm. - Trình bày điểm khác nhau giữa phân hệ g... DeHocTot.com

Trình bày điểm khác nhau giữa phân hệ giao cảm và đối giao cảm.

Sinh học


Trình bày điểm khác nhau giữa phân hệ giao cảm và đối giao cảm.

Trả lời

Cấu tạo

Phân hệ giao cảm

Phân hệ đối giao cảm

Trung ương

Các nhân xám ở sừng bên tuỷ sống (từ đốt tuỷ ngực I đến đốt tuỷ thắt lưng III)

Các nhân xám ở trụ não và đoạn cùng tuỷ sống

Ngoại biên gồm:  - Hạch thần kinh (nơi chuyển tiếp nơron)

Chuỗi hạch nằm gần cột sống (chuỗi hạch giao cảm) xa cơ quan phụ trách.

Hạch nằm gần cơ quan trụ trách

Nơron trước hạch (sợi trục có bao miêlin)

Sợi trục ngắn

Sợi trục dài

Nơron sau hạch (không có bao miêlin)

Sợi trục dài

Sợi trục ngắnde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay