Từ những thông tin nêu trên, hãy điền các cụm từ phù hợp theo cột và theo hàng trong bảng 27. - Từ những thông tin nêu trên, hãy điền c... DeHocTot.com

Từ những thông tin nêu trên, hãy điền các cụm từ phù hợp theo cột và theo hàng trong bảng 27.

Sinh học


Từ những thông tin nêu trên, hãy điền các cụm từ phù hợp theo cột và theo hàng trong bảng 27.

Bảng 27. Các hoạt động biến đổi thức ăn ở dạ dày

Biến đổi thức ãn ở dạ dày

Các hoạt động tham gia

Các thành phần tham gia hoạt động

Tác dụng của hoạt động

Biến đổi lí học

- Sự tiết dịch vị

- Sự co bóp của dạ dày.

Tuyến vị

- Các lớp cơ của dạ dày.

Hoà loãng thức ăn. -  Đảo trộn thức ăn cho thấm đều dịch vị

Biến dổi hoá học

Hoạt động của enzyme pepsin

Enzyme pepsin

Phân cắt protein chuỗi dài thành các chuỗi ngắn gồm 3 – 10 axit amin.

- Sự đẩy thức ăn xuống ruột nhờ hoạt động của cơ quan bộ phận nào?

- Loại thức ăn gluxit và lipit được tiêu hoá trong dạ dày như thế nào?

- Thử giải thích vì sao prôtêin trong thức ăn bị dịch vị phân huỷ nhưng prôtêin của lớp niêm mạc dạ dày lại được bảo vệ và không bị phân huỷ?

Trả lời

Biến đổi thức ãn ở dạ dày

Các hoạt động tham gia

Các thành phần tham gia hoạt động

Tác dụng của hoạt động

Biến đổi lí học

- Sự tiết dịch vị

- Sự co bóp của dạ dày.

Tuyến vị

- Các lớp cơ của dạ dày.

Hoà loãng thức ăn. -  Đảo trộn thức ăn cho thấm đều dịch vị

Biến dổi hoá học

Hoạt động của enzyme pepsin

Enzyme pepsin

Phân cắt protein chuỗi dài thành các chuỗi ngắn gồm 3 – 10 axit amin.

- Sự đẩy thức ăn xuống ruột nhờ hoạt động co của các cơ dạ dày phối hợp với sự co cơ vòng ở môn vị.

- Trong dạ dày:

+ Thức ăn gluxit tiếp tục được tiêu hoá một phần nhỏ ở giai đoạn đầu (không lâu), khi dịch vị chứa HCl là pH thấp (2 - 3) chưa được trộn đều thức ăn. Enzim amilaza đã được trộn đều với thức ăn từ khoang miệng tiếp tục phân giải một phần tinh bột thành đường mantôzơ.

+ Thức ăn lipit không dược tiêu hoá trong dạ dày, vì trong dịch vị không có men tiêu hoá lipit.

- Prôtêin trong thức ăn bị dịch vị phân hủy nhưng prôtêin của lớp niêm mạc dạ dày lại được bảo vệ và không bị phân hủy là nhờ các chất nhày được tiết ra từ các tế bào tiết chất nhày do tuyến vị tiết ra Các chất nhày phủ lên bề mặt niêm mạc, ngăn cách các tế bào niêm mạc với pepsin. Do vậy protein niêm mạc dạ dày được bảo vệ và không bị phân hủy.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay