Vai trò chủ yếu của ruột già trong quá trình tiêu hoá ở cơ thể người là gì. - Vai trò chủ yếu của ruột già trong quá ... DeHocTot.com

Vai trò chủ yếu của ruột già trong quá trình tiêu hoá ở cơ thể người là gì.

Sinh học


Vai trò chủ yếu của ruột già trong quá trình tiêu hoá ở cơ thể người là gì?

Trả lời

Vai trò cùa ruột già:

- Hấp thụ phán nước còn rất lớn trong dịch thức ăn dược chuyển xuống đây sau khi đã hấp thụ các chất dinh dưỡng ở ruột non.

- Hình thành phân và thải phân nhờ sự co bóp phối hợp của các cơ ở hậu môn và thành bụng.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay