A Closer Look 1 trang 28 Unit 9 SGK Tiếng Anh 8 mới - Từ vựng 1. Điền vào chỗ trống với... DeHocTot.com

A Closer Look 1 trang 28 Unit 9 SGK Tiếng Anh 8 mới

Tiếng anh mới


Từ vựng

1. Điền vào chỗ trống với 1 động từ thích hợp theo hình thức chính xác từ khung bên dưới. Sau đó nghe, kiểm tra và lặp lại.

Click tại đây để nghe:

 


1. struck

Hôm qua, một cơn bảo khủng khiếp đã đánh vào khu vực nông thôn của tỉnh Hà Giang

2. erupted

Người dân làng chạy tháo vào những nơi trú ẩn công cộng ngay khi núi lửa phun trào.

3. shook

Hàng trăm tòa nhà hoàn toàn bị phá hủy khi trận động đất làm rung chuyển thành phố.

4. buried

Lũ bùn đã chôn vùi cả ngôi làng trong khi người ta vẫn đang ngủ trong nhà.

5. raged

Cháy rừng diễn ra ác liệt trong 8 giờ và vài động vật đã bị thương nặng hoặc bị giết.

6. collapsed

Chúng tôi đã xoay xở chạy ra khỏi nhà ra đường trước khi những bức tường đổ sụp.

2. Nối những động từ trong cột A với những danh từ trong cột B. Sau đó nghe, kiểm tra và lặp lại.

Click tại đây để nghe:

 


1  — b. scatter debris (rãi mảnh vụn)

2  - d. take shelter (kiếm chỗ trú ẩn)

3  — a. evacuate the village (sơ tán làng)

4  - e. provide aid (cung cấp viện trợ)

5  - c. put out the forest fire (chữa cháy rừng)

3. Bây giờ sử dụng những cụm từ trong phần 2 theo hình thức đúng để hoàn thành các câu.

1. provide aid

Những người cứu hộ dựng một trại để cung cấp viện trợ cho những nạn nhân bị lũ lụt.

2. put out the forest fire

Vào ngày thứ hai, có một trận mưa bão mà giúp dập tắt trận cháy rừng.

3. took shelter

Khi cơn bão bắt đầu, họ tìm đến nơi trú ẩn trong một hang động.

4. scattered debris

Khi cơn lốc xoáy di chuyển qua thị trấn, những cơn gió mang theo những mảnh vở vụn khắp đường phố,

5. evacuate the village

Cảnh sát phải sơ tán ngôi làng đến nơi trú ẩn công cộng trước khi núi lừa bắt đầu phun trào.

Phát âm

Những từ có 3 âm tiết trở lên thì trọng âm (nhấn âm) rơi vào âm tiết thứ ba từ phải sang trái.

Ex: ge'ography

4.   Nghe và lặp lại những từ này. Chú ý đến âm được nhấn.

Click tại đây để nghe:


technology bi'ology ge'ography pho'tography a'pology       e'cology bi’ography psychology

5.  Nghe và nhấn vào âm trong những từ bên dưới. Chú ý -logy và - graphy.

Click tại đây để nghe:

 


1. sociology       2. zo’ology  3. bibli’ography

4. clima’tology   5. as'trology 6 de'mography

6Đọc những câu sau và đánh dấu nhấn âm trong những từ gạch dưới. Sau đó nghe và lặp lại các câu.

Click tại đây để nghe:

 


1. ge'ography

Chúng tôi đang học về địa lý châu Á.

2. bi'ology

Tôi có một bài học sinh học chiều nay.

3. pho’tography

Họ chia sẻ sự quan tâm thông thường trong nhiếp ảnh.

4. bi'ography

Một tiểu sử là một cuốn sách kể về câu chuyện cuộc đời ai đó, được viết bởi ai đó khác.

5. zo'ology

Động vật học là việc nghiên cứu khoa học về động vật và thái độ của chúng.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay