Communication trang 21 Unit 2 SGK Tiếng Anh 8 mới - 1. Read the posts on "Holidays in the Countryside... DeHocTot.com

Communication trang 21 Unit 2 SGK Tiếng Anh 8 mới

Tiếng anh mới


1. Read the posts on "Holidays in the Countryside". (Đọc những bài v “Những kỳ nghỉ ở miền quê”)

There was so much space! We could run around the fields and shout out loud without disturbing anybody.

Dennis from London

Swimming in the river, picking blackberries, collecting honey from beehives ... I have never had a more interesting vacation.

Julie from Paris

No running water. No electricity. And the only entertainment centre is miles away. Can't stay here any longer!

Phirun from Phnom Penh

I love the vast open spaces, the fresh air and the feeling of freedom in the countryside. They are experiences I can never have in Seoul.

Yumi from Seoul

I don't mind visiting those street markets where the locals sell their home-made products. However, city life is more exciting.

Emi from Tokyo

Last week I went on a trip to the countryside and had my first experience of farm work: digging holes, planting vegetables and collecting tomatoes. Unforgettable!

Lan from Ha Noi

Country life doesn't excite me at all. So boring and inconvenient.

Bob from Hong Kong--

Dịch bài:

Có thật nhiều không gian! Chúng ta có thể chạy quanh những cánh đồng và hét lớn mà không gây phiền hà ai.

Dennis từ Luân Đôn

Bơi lội ở sông, hái quả mâm xôi (dâu đen), thu mật ong từ tổ ong... tôi không bao giờ có một kỳ nghỉ nào thú vị hơn.

Julie từ Paris

Không nước. Không điện. Và chỉ có trung tâm giải trí cách đó mấy dặm. Không thể ở đây lâu hơn nữa.

Phirun từ Phnom Penh

Tôi yêu không gian mở bao la, không khí trong lành và cảm giác tự do ở miền quê. Chúng là những trải nghiệm mà tôi có thể không bao giờ có ở Seoul.

Yumi từ Seoul

Tôi không phiền khi thăm những chợ trời đó nơi mà những người địa phương bán những sản phẩm tự làm. Tuy nhiên, cuộc sống thành phố này hào hứng hơn.

Emi từ Tokyo

Tuần rồi tôi đi đến miền quê và có trải nghiệm đầu tiên về công việc làm nông; đào hố, trồng rau và thu hoạch cà chua. Không thể nào quên được!

Lan từ Hà Nội

Cuộc sống miền quê không hào hứng chút nào. Thật chán và bất tiện.

Bob từ Hồng Kông

2. What are the attitudes of these people towards their experiences? Tick () the appropriate box Thái độ của những người này đối với những trải nghiệm của họ là gì? Đánh dấu chọn (✓) vào khung thích hợp.)

  Positive Neutral Negative
Dennis from Luan Đon      
Julie from Paris      
Phirun từ Phnom Penh      
Yumi from Seoul      
Emi from Tokyo      
Lan from Hà Nội      
Bob from Hong Kong      

Đáp án:

 

Positive (Tích cực)

Neutral (Trung tính)

Negative (Tiêu cực)

Dennis from Luân Đôn

 

 

Julie from Paris

 

 

Phirun từ Phnom Penh

 

 

Yumi from Seoul

 

 

Emi from Tokyo

 

 

Lan from Hà Nội

 

 

Bob from Hồng Kông

 

 

3. Work in groups. Reply to the posts in 1. Write down your replies. (Làm theo nhóm. Trả lời những bài đăng trong phần 1. Viết xuống câu trả lời của bạn.)

Đáp án:

Bob: In my opinion, the countryside has benefits that a boring person would never discover.

Helen from Devonshire

Bob: I think this is one of the reasons for urbanization.

Vu from Da Nang

Dịch bài:

Bob: Theo ý kiến tôi, miền quê có nhiều lợi ích mà một người nhàm chán không bao giờ khám phá được.

Helen từ Devonshire 

Bob: Tôi nghĩ đây là một trong những lý do cho việc đô thị hóa.

Vũ từ Đà Nẵngde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay