Getting started trang 58 Unit 6 SGK Tiếng Anh 8 mới - Một gợí ý cho dự án của Nick1. Nghe và... DeHocTot.com

Getting started trang 58 Unit 6 SGK Tiếng Anh 8 mới

Tiếng anh mới


Một gợí ý cho dự án của Nick

1. Nghe và đọc.

Click tại đây để nghe:

Dương: Mình đã gọi cho bạn lúc 9 giờ tối qua, nhưng không có trả lời.

Nick: Ồ, mình lúc đó đang tìm trên Internet về những truyền thuyết cho dự án của mình.

Dương: Bạn đã tìm được cái bạn thích chưa?

Nick: Thật ra chưa. Bạn có đề nghị gì không?

Dương: Chúng mình có nhiều truyền thuyết, truyện dân gian và truyện ngụ ngôn. Một cái nổi tiếng là truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ.

 Nick: Ồ tuyệt phải không? Nó nói về gì?

Dương: À, nó nói về nguồn gốc của người Việt Nam.

Nick: Ai là nhân vật chính?

Dương: Lạc Long Quân - vua rồng của biển cả, Âu Cơ - một nàng tiên và con trai của họ.

Nick: Và câu chuyện là gì?

Dương: Để mình xem... Lạc Long Quân kết hôn với Âu Cơ. Cô ấy sinh ra một cái túi với 100 cái trứng mà ở ra 100 bé trai.

Nick: Một 100 bé trai à? Nhiều thế.

Dương: Và vài năm sau, Lạc Long Quân nhớ biển nên dắt 50 người con xuống biển, và Âu Cơ dắt 50 người con khác lên núi. Những đứa con đó là tổ tiên của người Việt Nam.

Nick: Thật là một truyền thuyết hay! Mình nghĩ mình đã tìm được chủ đề cho dự án của mình!

a. Đọc bài đàm thoại lần nữa và chọn câu trả lời đúng,

1. Dương làm gì lúc 9 giờ tối qua?

B. Cậu ấy đang gọi cho Nick.

2. Nick làm gì vào 9 giờ tối qua?

C. Cậu ấy đang tìm thông tin trên web.

3. Dương đề nghị Nick truyền thuyết nào?

B. Một truyền thuyết về nguồn gốc người Việt Nam.

4. Ai là Lạc Long Quân?

C. Vua rồng của biển cả.

5. Âu Cơ dẫn một nửa con trai đi đâu?

A. Lên núi

b. Nối từ với nghĩa

1 - c. title - the name of the story (tên của câu truyện)

2 - d. genre - the type of the story it is (thể loại truyện)

3 - a. main characters - the people the story is about (người mà câu truyện nói về)

4 - b. plot - the content of the story (nội dung câu truyện)

c. Tìm thông tin trong bài đàm thoại để hoàn thành bảng.

Tựa đề

Lac Long Quan and Au Co (Lạc Long Quân và Ấu Cơ)

 

Genre (Thể loại)

 

Legend (truyền thuyết)

 

Main characters (Nhân vật chính)

 

Lac Long Quan, Au Co and their sons (Lạc Long Quân Âu Cơ và con của họ)

 

Plot (Cốt truyện)

 

- Lac Long Quan married Au Co (Lạc Long Quân kết hôn với Âu Cơ)

- Au Co gave birth to one hundred baby boys (Au Cơ sinh ra 100 đứa con trai)

- Lac Long Quan missed the sea (Lạc Long Quân nhớ biển)

- Lac Long Quan took 50 their son to the sea (Lạc Long Quân mang 50 con xuống biển)

- Au Co took the others to the mountains. (Âu Cơ mang 50 con lên núi)

 

 d. Câu này trong bài đàm thoại thể hiện điểu gì?

Nick: What an interesting legend it is!

Thật là một truyền thuyết thú vị!

Bạn có biết loại câu đó không?

Đó là câu cảm thán.

2. Nối những từ với nghĩa của họ. Sau đó nghe, kiểm tra và lặp lại.

Click tại đây để nghe:

1 - c. traditional, imaginary short story that teaches a moral lesson; typically using animal characters (một cách truyền thống, câu chuyện ngắn mang tính tưởng tượng mà dạy một bài học đạo đức; điển hình sứ dụng những nhân vật động vật) — fable (truyện ngụ ngôn)

2 - D. an imaginary story typically involving magic or fairies, usually for children (một câu chuyện tưởng tượng liên quan đến phù thủy hoặc thần tiên, thường là cho trẻ em) - fairy tale (truyện cổ tích)

3 - B. a very old, traditional story from a particular place that was originally passed on to people in a spoken form (một câu chuyện truyền thống rất cũ xưa mà ban đầu được truyền cho nhieu người ở hình thức nói) — folk tale (truyện dân gian)

4 - A. an ancient story about brave people magical events that are probably not true (một câu chuyện cổ về những người dũng cảm, những sự việc phép thuật mà có thể không có thật) - legend (truyện truyền thuyết)

Audio script:

1. A very old, traditional story from a particular place that was originally passed on to people in a spoken form — folk tale

2. An ancient story about brave people magical events that are probably

not true — legend

3. An imaginary story typically involving magic or fairies, usually for children - fairy tale

4. Traditional, imaginary short story that teaches a moral lesson; typically using animal characters — fable

3. Trò chơi: Đoán câu truyện

a. Nghĩ về một truyền thuyết, truyện dân gian, ngụ ngôn hay cổ tích mà bạn biết. Hoàn thành bảng bên dưới.

Tựa đề

Who is faster? Ai nhanh hơn ?

Loại

Fable Truyện ngụ ngôn

Nhân vât chính

Hare and tortoise Thỏ và rùa

Cốt truyện

- hare boated he run faster than tortoise thỏ khoác loác chạy nhanh hơn rùa

- tortoise challenged him to a race rùa thách thỏ chạy đua

-  Hare soon left tortoise behind and took a nap tlw nlianh chóng bỏ xa rùa và nầm ngủ

- When he woke up, he found (out) that the tortoise arrived before him. Khi thỏ tỉnh dậy nó thấy rùa đã đến đích trước nó.

b. Làm theo cặp. Phỏng vấn nhau và cố gắng đoán tựa câu truyện.

: Nó là loại truyện gì?

B: Nó là truyện cổ tích.

A: Ai là nhân vật chính?

B: Cinderella, chị kế của cô ấy, và một hoàng tử.

A: Nó nói về gì?

B: Nó nói về Cinderella, một cô gái tốt bụng và xinh đẹp mà cuối cùng kết hôn với một hoàng tử.

A: Đó là truyện Cô bé lọ lem phải không?

B: Đúng vậy!de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay