Project trang 35 Unit 3 SGK Tiếng Anh 8 mới - ETHNIC FASHION SHOW! (TRÌNH DIỄN THỜI TRANG D... DeHocTot.com

Project trang 35 Unit 3 SGK Tiếng Anh 8 mới

Tiếng anh mới


ETHNIC FASHION SHOW! (TRÌNH DIỄN THỜI TRANG DÂN TỘC!)

1. Look at the different costumes of some ethnic groups. Which costume do you like best? Why? (Nhìn vào những trang phục khác nhau của vài nhóm dân tộc. Trang phục nào bạn thích nhất? Tại sao?)

Dịch bài:

Trang phục người Khơ Me.

Trang phục người Mường

Trang phục người Ê Đê

Trang phục người H’mong

Trang phục người Tày

Trang phục người Hoa

 Trang phục người Pu Péo

 Trang phục người Hơ Rê

Trang phục người Ba Na

Trang phục người Pà Thẻn

Đáp án

I like the costume of the Pathen most. They are so colorful and elaborate. They have costumes including: the short blouse, long skirt, scarves, hood.

Dịch bài:

Tôi thích nhất là trang phục của người Pà Then. Chúng rất đầy màu sắc và công phu. Họ có trang phục bao gồm: áo, váy, khăn và nón đội.

2. Design a costume based on an ethnic style you like, using cardboard, paper or cloth, and colours (Thiết kế một trang phục dựa trên phong cách dân tộc bạn thích, sử dụng giấy bìa cứng, giấy hoặc vải và màu sắc.)

3. Organise an exhibition of the costume designs you have made among your group or class members. Talk about them. (Tổ chức một cuộc triển lãm về thiết kế trang phục mà bạn đã làm trong số các nhóm hoặc thành viên trong lớp bạn. Nói về chúng.)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay