Skills 2 trang 33 Unit 3 SGK Tiếng Anh 8 mới - 1. Answer the questions. (Trả lời những câu... DeHocTot.com

Skills 2 trang 33 Unit 3 SGK Tiếng Anh 8 mới

Tiếng anh mới


1. Answer the questions. (Trả li những câu hỏi.)

1. Do you like sticky rice? (Bạn có thích xôi không?)

2. When do we traditionally have sticky rice? (Khi nào chúng ta dùng xôi theo truyền thống?)

Đáp án:

1. Yes. (Có.)

2. On the Tet holiday. (Vào kỳ nghỉ Tết.)

2. Listen to the passage and tick (✓) true (T) or false (F). (Nghe đoạn văn và chọn đúng (T) hay sai (F).)

Click tại đây để nghe:


Statements

T

F

1. Five-coloured sticky rice is a traditional dish.

2. Five-coloured sticky rice is made with chemicals.

3. The colours represent the elements of life.

4. These elements create harmony between people.

5. This rice is only made when there are guests.

 

 

Đáp án:

1. T. Xôi 5 màu là một món ăn truyền thông.

2. F. Xôi 5 màu được làm với hóa chất.

3. T. Những màu sắc tượng trưng cho nhưng yếu tố của cuộc sống.

4. F. Những yếu tố này tạo nên sự hài hòa giữa con người

5. F. Xôi này chỉ được làm khi có khách đến thăm.

3. Listen again and complete the sentences. (Nghe lại và hoàn thành câu)

Click tại đây để nghe:

Audio script:

Five-coloured sticky rice is an important traditional dish of many ethnic minorities in the northern mountainous regions. People call the dish five- coloured sticky rice because it has five colours: red, yellow, green, purple and white. The things that create the colours are not chemicals but natural roots and leaves. The five colours of the dish represent five elements of life according to Vietnamese beliefs: yellow is earth, red is fire, green is plants, white is metal, and purple or black is water. People believe that these five elements create harmony between heaven and earth. Five-coloured sticky rice is usually made and enjoyed at Tet, in festivals and ceremonies, on special occasions, and whenever the family has guests.

1. Five-coloured sticky rice is made by ethnic minorities in the northern _______regions.

2. The dish has five colours: red, yellow, green, _______ and white.

3. It is made using_______ roots and leaves.

4. The green colour symbolises _______.

5. Five-coloured sticky rice is made on special occasions, for festivals and _______.

Đáp án:

1. mountainous               2. purple/ black

3. natural                         4. plants

5. ceremonies

Dịch bài:

1. Xôi 5 màu được làm bởi những dân tộc thiểu số ở khu vực miền núi phía bắc.

2. Món ăn có 5 màu: đỏ, vàng, xanh lá, tím và trắng.

3. Nó được làm bằng cách sử dụng rễ và lá tự nhiên.

4. Màu sắc xanh lá tượng trưng cho cây.

5. Xôi 5 màu được làm vào những dịp đặc biệt, cho lễ hội và nghỉ lễ.

4. Read the notes on how to make yellow sticky rice. (Đọc những ghi chú về cách làm xôi màu vàng.)

Ingredients:

- Sticky rice: 500g

- Turmeric: three tbsp extract

- Shredded coconut: one cup

- Salt: 1/4 tsp

Notes:

1. Soak sticky rice - water - five hours +

2. Rinse rice - drain

3. Mix well w/ turmeric extract, wait - 10 mins.

4. Add coconut + salt - mix well

5. Steam - 30 mins - check cooked

6. Serve

Dịch bài:

Thành phần:

Nếp: 500g

Nghệ: 3 thìa súp đầy

 Dừa xay: một cốc

Muối: 1/4 muỗng súp

Ghi chú:

1. Ngâm nếp với nước trong 5 giờ hơn

2. Vo nếp - vắt khô

3. Trộn đều với tinh chất nghệ, chờ 10 phút.

4. Thêm dừa và muối, trộn đều

5. Đun 30 phút - kiểm tra độ chín

6. Dùng

5. Change the notes into cooking steps to show a foreign visitor how to make yellow sticky rice. (Thay đổi thành những bước nấu để trình bày cho khách nước ngoài cách làm xôi vàng.)

Organising your ideas

Introducing your dish

This is a very easy dish to make

Try this delicious recipe

Signposting the cooking steps

First, Then, Next, After that, Finally

Once the (rice is rinsed), (add) the (salt)

Giving advice

Remember to...

Don't forget to...

Try to...

Concluding

Serve this dish with...

This dish is delicious with...

Đáp án:

This delicious dish is very easy to make.

First you need to soak sticky rice with water in more than 5 hours.

Then you rinse rice and drain it.

Next you mix rice well with tumeric extract and wait for 10 minutes.

After that you add coconut and salt and mix well/

Finally, you steam them in 30 minutes and check cooked.

Remember to serve it hot.

Dịch bài:

Món ăn ngon này rất dễ làm.

Đầu tiên bạn ngâm nếp với nước trong hơn 5 giờ (tiếng).

Sau đó bạn cần vo nếp và làm khô nó.

Kế đến bạn trộn nếp với tinh chất nghệ đảo đều và chờ trong 10 phút.

Sau đó, bạn thêm dừa và muối vào trộn đều.

Cuối cùng bạn đun chúng trong 30 phút và kiểm tra độ chín.

Nhớ dùng khi nóng.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay