Skills 2 trang 65 Unit 12 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới - Nghe Người ngoài hành tinh 1. Làm theo c... DeHocTot.com

Skills 2 trang 65 Unit 12 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới

Tiếng anh mới


Nghe

Người ngoài hành tinh

1. Làm theo cặp. Miêu tả những bức hình và trả lời câu hỏi.

1. Những hình ảnh thể hiện gì? Bạn có nghĩ chúng thật sự tồn tại không? They show the aliens in other planets. I don’t think they really exist. Họ cho thấy người ngoài hành tinh ở hành tinh khác. Tôi không nghĩ rằng họ thực sự tồn tại.

2. Bạn có muôn biết về chúng không?

No I don’t. Không.

3. Bạn sẽ làm gì nếu bạn thấy một trong số chúng?

I will hide. Tôi sẽ trốn đấy.

2. Nghe miêu tả tưởng tượng của Tom về một người ngoài hành tinh từ một hành tinh khác có thể trông như thế nào. Điền vào mỗi chỗ trống với không hơn 3 từ, từ bài nghe.

Click tại đây để nghe:

 


(1) Jupiter (2) Much bigger (3) more powerful (4) Lots of hair

(5)   thick skin (6) four eyes

(9)   energy (7) Happiness (8) fear

(10)   rocks 

Chúng từ hành tinh nào?

Chúng từ hành tinh sao Mộc.

Chúng như thế nào?

Chúng có lẽ to hơn và có sức mạnh hơn con người.

Chúng trông như thế nào?

Chúng có nhiều tóc, da dày và 4 con mắt.

Ý thức của chúng như thế nào?

Rất tốt. Chúng có lẽ có thể cảm giác sự vui vẻ và nỗi sợ hãi.

Chúng sống trên đâu?

Năng lượng, từ đá.

3.  Nghe lần nữa và chọn đúng (T), sai (F) hoặc không đưa ra (NG).

Click tại đây để nghe:

 


1. Cư dân có thể rất giống với con người. (F)

2. Chúng có lẽ có thể bay (NG)

3. Ở đó rất lạnh. (T)

4. Chúng có lẽ nhìn xa được. (F)

5. Chúng có lẽ cần không khí cho sự tồn tại của chúng. (F)

6. Chúng có lẽ cần nhiều thức ăn và thức uống. (F)

Audio script:

 I think the inhabitants of Jupiter may be very different to human beings. This is how imagine them: They may be much bigger and more powerful than humans. Jupiterians may have eight legs and be able to move very fast. They may have a lot of hair all over their bodies and their skin might be very think so they can live in temperatures of around - 145 degrees Celsius. They may have four eyes and be able to see very far. They may also have a very good sence of smell and they may even be able to sense others’ feelings like happiness or fear. And I don’t think they eat and drink like us. Instead, they get all their energy from the rocks. They may charge their bodies by plugging their feet into the rock, just like charging a battery. That way, they don’t even need to breathe air.

The only way they may be similar to us is they live in family units of parents and children. They may also use language to communicate wizn each other

Viết

4. Làm theo cặp. Tưởng tượng một người hành tinh như thế nào. Sử dụng tưởng tượng của em để điền vào chỗ trống.

He might have 2 eves. Anh ấy có thể có 2 mắt.

He may be eat rock. Anh ấy có thể ăn đá.

His skin may be green and thick. Da anh ấy có thể xanh và dày.

His hair may be a lot. Tóc anh ấy có thể nhiều.

He may wear spacesuit. Anh ấy có thể mặc bộ đồ không gian.

He may be similar to us in that he can feel happy and fearful.

Anh ấy giống chúng ta rằng có thể cảm nhận vui vẻ và đáng sợ.

He may be different from humans in that he cant speak.

Anh ấy có thể khác con người rằng anh ấy không thể nói được.

5. Bây giờ sử dụng những ghi chú để viết một bài miêu tả về người ngoài hành tinh.

I  think that the alien also may have 2 eyes. His skin may be green and thick and he may have a lot of hair. He may eat rocks. He may wear spacesuit regularly. He may be different to us that he can feel happy and fearful and he may be different from humans in that he can’t speak.

Tôi nghĩ người ngoài hành tinh cũng có 2 con mắt. Da anh ấy có lẽ màu xanh lá, dày và anh ấy cũng có nhiều tóc. Anh ấy có thể ăn đá. Anh ấy mặc bộ đồ không gian thường xuyên. Anh ấy có lẽ khác với chúng ta rằng anh ấy cảm thấy vui và sợ hãi. Anh ấy có lẽ khác với con người chúng ta khi anh ấy không thể nói chuyện được.

6. Trao đổi công việc của em với bạn khác về sự khác nhau trong miêu tả của hai bạn.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay