Câu 1 trang 38 SGK Công Nghệ 9 - Cắt May - Hãy nêu sự khác nhau giữa bản vẽ kiểu... DeHocTot.com

Câu 1 trang 38 SGK Công Nghệ 9 - Cắt May

Công nghệ


Hãy nêu sự khác nhau giữa bản vẽ kiểu và bản vẽ cắt may ? 

Hướng dẫn trả lời

Bản vẽ kiểu

Bản vẽ cắt may

-   Cho biết tổng quả hình dáng, màu sắc, kiểu cách của sản phẩm may mặc, chưa có kích thước.

-   Thường sử dụng phương pháp vẽ phối cảnh, đánh bóng, tô màu như vẽ mĩ thuật.

-   Được dùng nhiều trong các tạp chí giới thiệu mẫu quần áo và sản phẩm may mặc.

-   Thể hiện đầy đủ hình dáng kích thước của từng bộ phận của sản phẩm may mặc.

-   Sử dụng các nét vẽ kĩ thuật để thể hiện thành bản vẽ kĩ thuật cắt may.

-   Sử dụng trong thiết kế sản xuất và kiểm tra chất lượng sản phẩm.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay