Câu 1 trang 65 SGK Công Nghệ 9 - Cắt May - Hãy trình bày cách vẽ ,cách cắt và cách... DeHocTot.com

Câu 1 trang 65 SGK Công Nghệ 9 - Cắt May

Công nghệ


Hãy trình bày cách vẽ ,cách cắt và cách may kiểu bâu lá sen đứng hoặc bâu lá sen nằm ? 

Hướng dẫn trả lời

Bâu lá sen đứng : - Gấp đôi vải, mặt vải phải ở phía trong AB =1/2Vc thân áo -2,5(cm)

AA1=6cm

A1C= Bản bâu =8cm 

Nối A1B;0 là điểm giữa của A1B

Từ 0 lấy lên 001=2cm Vẽ đường chân bâu cong đều từ A1 qua O1 đến B ,Từ B kẻ đường vuông góc với A1B và lấy BD=7cm. Nối CD.I là điểm giữa của CD .Từ I lấy nên II1=2cm.M là điểm giữa của BD.Từ M lấy ra MM1=1,5cm .Vẽ đường cong CI1DM1Btạo vòng ngoài của bâu lá sen đứng .

Cách cắt : Vong cổ thân áo như cổ tròn cơ bản 

Bâu áo : Cắt ra đường may xung quanh là bâu tron 0,5cm ,lá bâu ngoài 1cm .

Bâu lá se đứng : vòn cổ thâ áo vẽ như cổ trong cơ bản 

Bâu áo : vẽ dựa theo vòng cổ thân áo (h.52) .Đặt đường sườn vai thân trước trùng nhau ở điểm vào cổ và chườm qua 2,5cm ở phía đầu vai ,ghim cố định .Gấp đôi vải dùng để vẽ bâu .

Đặt 1/2 vòng cổ thân áo lên vải làm bâu áo ,đường gấp đôi cua thân sau ao trùng với đường gấp đôi của vải dùng để vẽ bâu ,Vẽ chân bâ theo vòng cổ bắt đầu từ đường giao khuy thân trước .lấy tyhaan áo ra vẽ vòng ngoài của bâu áo .Rộng bản bâu M1N băng 6÷7cm .

Cách cắt : Vong cổ thân áo như cổ tròn cơ bản 

Bâu áo : Cắt ra đường may xung quanh là bâu tron 0,5cm ,lá bâu ngoài 1cm .de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay