Câu 3 trang 15 SGK Công Nghệ 9 - Trồng cây ăn quả - Nêu vai trò của giống ,phân bón , nước ... DeHocTot.com

Câu 3 trang 15 SGK Công Nghệ 9 - Trồng cây ăn quả

Công nghệ


Nêu vai trò của giống ,phân bón , nước đối với sự sinh trưởng ,phát triển của cây ăn quả ? 

Hướng dẫn trả lời

- Giống tốt thì cây ăn quả sẽ có năng suất cao, phẩm chất tốt, chống được sâu bệnh và thích nghi tốt với các yếu tố ngoại cảnh.

- Phân bón: cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho sự sinh trưởng và phát triển của cây ăn quả.

- Nước: hòa tan chất dinh dưỡng trong đất để cây hút được dễ dàng, tham gia vận chuyển chất dinh dưỡng trong cây và giữ ẩm cho đất.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay