Câu 3 trang 53 SGK Công Nghệ 9 - Lắp đặt mạng điện trong nhà - Viết báo cáo thực hành về kiểm tra an t... DeHocTot.com

Câu 3 trang 53 SGK Công Nghệ 9 - Lắp đặt mạng điện trong nhà

Công nghệ


Viết báo cáo thực hành về kiểm tra an toàn điện các đồ dùng điện của gia đình ? 

Hướng dẫn trả lời

Kiểm tra các đồ dùng điện

Kiểm tra cách điện của đồ dùng điện.

Kiểm tra dây dẫn và các mối nối.

Kiểm tra các bộ phận của đồ dùng điện.

Phải kiểm tra định kì và sửa chữa các đồ dùng điện kịp thời.

Lưu ý: Các đồ dùng điện phải đảm bảo về an toàn điện mới được đưa vào sử dụng.

Sau đó hoàn thành vào bảng báo cáo về kiểm tra an toàn điện các đỗ dùng của gia đình
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay