Câu 5 trang 54 SGK Công Nghệ 9- Lắp đặt mạng điện trong nhà - Hãy trình bày quy trình lắp bảng điện. ... DeHocTot.com

Câu 5 trang 54 SGK Công Nghệ 9- Lắp đặt mạng điện trong nhà

Công nghệ


Hãy trình bày quy trình lắp bảng điện. Có thể bỏ qua công đoạn vạch dấu trong quy trình đó được không?Tại sao?

Hướng dẫn trả lời

Vạch dấu-> Khoan lỗ bảng điện-> Nối dây thiết bị-> Lắp thiết bị bảng điện -> Kiểm tra

Không thể bỏ qua công đoạn vạch dấu vì khi ta vạch dấu thì các thiết bị lắp vào bảng điện mới được chính xác và đầy đủ.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay